(22) 625-73-79
info@kardiofon.pl
Otwarte: pn. - pt. od 8:00 do 20:00 - Punkt pobrań tylko dla osób pełnoletnich czynny pn. – pt. od 8:00 do 12:00

Event Holter

330,00 

Badanie wykonywane przez pacjenta, który samodzielnie rejestruje odczuwane incydenty przy pomocy specjalnego aparatu. Aparat stosowany przez tydzień służy do rejestracji zaburzeń rytmu oraz zdiagnozowania rodzaju schorzenia. Posiada on bufor pamięci, co oznacza, że zapisywane są dane z kilku minut przed i kilku minut po wciśnięciu przycisku przez pacjenta. W ten sposób pacjent może rejestrować krótkotrwałe incydenty nawet już po ich ustąpieniu lub dowolne, cykliczne lub niejednorodne zaburzenia rytmu serca. Nie wymaga to żadnej dodatkowej czynności od pacjenta. Nawet jeżeli włączy on przycisk rejestracji po wyjściu z omdlenia, także zapis z chwili omdlenia jest rejestrowany. Pacjenci z okolic Warszawy mogą zgłosić się po aparat do naszej poradni. Dla pacjentów spoza Warszawy istnieje możliwość wysyłki aparatu w dowolne miejsce na terenie Polski.

Przebieg badania

 • pacjent odbiera aparat do badania event holter w przychodni Kardiofon, lub otrzymuje go pocztą
 • do ciała pacjenta przymocowane zostają cztery elektrody. W zależności od miejsca umocowania elektrod uzyskuje się dwie możliwości kombinacji odprowadzeń EKG:
 1. trzy odprowadzenia przedsercowe spośród V1-V6_cal względem elektrody odniesienia umieszczonej w dowolnym miejscu, wyznaczonym przez lekarza
 2. sześć odprowadzeń kończynowych I,II,III, aVR,aVL,aVF oraz jedno odprowadzenie przedsercowe spośród V1R-V6R odniesione do prawego ramienia
 • pacjent przez jeden tydzień jest podłączony do aparatu podczas swojej codziennej aktywności w dzień oraz w nocy
 • w momencie, kiedy następuje odczuwalny incydent, pacjent jednym przyciskiem rejestruje badanie, które następnie aparat wysyła automatycznie do naszego Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Badanie jest wysyłane za pośrednictwem modemu GPRS z kartą SIM umieszczonego wewnątrz aparatu
 • wszystkie przesłane przez pacjenta zapisy rejestrują się na koncie pacjenta
 • po zakończeniu rejestracji zaburzeń, lekarz przygotowuje diagnozę zawierającą szczegółowy opis wszystkich przesłanych badań

Wskazania do badania

Fakt odczuwania przez pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia, jednak każdy pacjent z tego rodzaju dolegliwościami powinien być poddany ocenie. Są osoby, które mimo nasilonych objawów nie wymagają leczenia, ale z drugiej strony są też takie, których życiu i zdrowiu może zagrażać niebezpieczeństwo.

Najistotniejsza jest świadomość, że optymalne postępowanie z chorym z arytmią, zarówno komorową jak i nadkomorową, możliwe jest dopiero wówczas, gdy dokładnie ocenimy stan układu krążenia i stwierdzimy lub wykluczymy obecność szeregu czynników pozasercowych, mogących wpływać na wystąpienie bądź nasilenie już istniejących zaburzeń rytmu serca.

Zaburzenia rytmu serca mogą występować u osób zdrowych lub być konsekwencją chorób serca albo schorzeń pozasercowych.

Zjawisko zaburzeń rytmu serca jest niezwykle niejednorodne. Zaburzenia rytmu mogą występować:

 • w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, mogą towarzyszyć
 • przy nadciśnieniu tętniczemu
 • przy wrodzonych lub nabytych wadach serca
 • przy zapaleniu mięśnia sercowego
 • przy niewydolności serca
 • przy zaburzeniach funkcji tarczycy
 • przy chorobach płuc (np. astma oskrzelowa)
 • przy zaburzeniach elektrolitowych
 • przy urazach
 • w okres okołooperacyjnych

Klinika zaburzeń rytmu jest relatywnie bogata w różne objawy.

Objawy zaburzeń rytmu serca mogą być różnie odczuwane, na przykład jako kołatanie (często określane jako palpitacje) lub potykanie się serca (fenomen ten towarzyszy często tzw. pobudzeniom przedwczesnym). Należy pamiętać, że łagodne lub okresowe zaburzenia rytmu są często przez chorych nieodczuwalne.

Przygotowanie

Badanie metodą Event Holtera nie wymaga specjalnego przygotowania. Osoby posiadające owłosioną klatkę piersiową powinny przed badaniem zgolić włosy.

...
Opis

Opis

Pan Tadeusz z Warszawy

„Już od roku z satysfakcją korzystam z usługi Kardiotele. Przeszedłem zawał serca i pozostał mi lęk przed każdym bólem w klatce piersiowej. Mieszkam sam, więc w takiej sytuacji byłem bezradny. Teraz w ciągu 10 minut otrzymuję opinię kardiologa, czy mam się czego obawiać oraz pewność, że gdyby to było konieczne, zostanę właściwie pokierowany. Zostałem zachęcony przez lekarza z Kardiotele, by niezależnie od samopoczucia, raz na dwa tygodnie wykonać kontrolne EKG, dla spokoju. Mój lekarz prowadzący – kardiolog w Instytucie Kardiologii w Aninie – zachęcał mnie do korzystania z Kardiotele, gdyż pacjenci po przejściach kardiologicznych twierdzą, że odczuwają tym większe obawy, im są dalej od instytutu. Posiadanie przy sobie aparatu EKG i natychmiastowa możliwość rozmowy z kardiologiem wykluczają lęki i obawy. Polecam Kardiotele każdemu, kto jak ja, żył w stresie, by zafundował sobie spokój. Warto!…”

Najczęściej zamawiane

EKG z opisem

Badanie EKG z opisem to klasyczne, 12-odprowadzeniowe, spoczynkowe badanie EKG, jednak jego przewaga polega na tym, że pacjent otrzymuje natychmiastowy opis badania dzięki współpracy naszej placówki z Centrum Telemedycznym Telemedycyny Polskiej gdzie odbywają się całodobowe dyżury lekarzy.

...
Holter 24h

Holter 24h to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłym rejestrowaniu zaburzeń rytmu pracy serca w celu późniejszej szczegółowej analizy. Zapis jest rejestrowany podczas codziennej aktywności pacjenta, przez 24 godziny z możliwością przedłużenia, w razie potrzeby, o kolejne dni (maksymalnie 7 dni). Pacjent ma możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości kardiologicznych, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na rejestratorze EKG. Opis badania pacjent otrzymuje do 7 dni po ściągnięciu aparatu.

...
Echo serca z konsultacją kardiologiczną.

Badanie echo serca to podgląd mięśnia sercowego aparatem USG. Jest nieszkodliwe, nie ma przeciwwskazań do jego wykonania, może być przeprowadzane u dzieci (również noworodków) i dorosłych. Wykorzystuje ono fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od struktur serca ukazują na ekranie aparatu jego obraz, pozwalając na analizę budowy i funkcji mięśnia. Echo serca umożliwia ocenę budowy serca poprzez pomiar objętości, grubości ścian, kurczliwości ścian serca, a w szczególności:

 • budowę i działanie zastawek serca,
 • pomiar wielkości i pracy komór serca,
 • diagnostykę wewnątrzsercowych przepływów krwi metodą Dopplera (kolorową),
 • diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego,
 • zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym.

Jakość badania echo zależy od klasy echokardiografisty (w Polsce musi nim być lekarz, najlepiej specjalista kardiolog) oraz klasy aparatu (musi on posiadać opcję oceny przepływów krwi, tzw. kolorową funkcję Dopplera). Aparaty pozbawione tej opcji zwiększają ryzyko błędnej oceny. Ponieważ pacjentowi trudno jest ocenić klasę aparatu i lekarza, warto wiedzieć, że pracownie posiadające akredytację Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wyróżniają się doświadczeniem oraz wysokim poziomem badań. Nasza pracownia echokardiografii otrzymała “Akredytację klasy A” przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Badanie przeprowadzane jest przy użyciu aparatu cyfrowego Vivid S 5 Expert firmy General Electric Medical Systems. To urządzenie najnowszej generacji pracujące w trybach m-mode, 2D, Doppler (tryb obrazowania w kolorze), Doppler tkankowy. Aparat wykorzystuje technikę składowej harmonicznej, co daje lepszą jakość obrazowania; istnieje też możliwość badania frakcji wyrzutowej. Aparat spełnia wszystkie standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

...
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl