NADZÓR 24H

Schemat

Więcej informacji

Zapytaj o nadzór 24h pielęgniarkę (022) 625-73-79 lub zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Usługa Kardiotele działa błyskawicznie i w sposób maksymalnie prosty dla pacjenta. Pacjent otrzymuje cyfrowy rejestrator EKG (nieco większy od pudełka zapałek), za pomocą którego może sam wykonać badanie EKG, będąc gdziekolwiek (w domu, w pracy, na urlopie, w Polsce, za granicą). Wystarczy, że naklei na klatkę piersiowa 4 elektrody (typowy układ kolorów).

Po telefonicznym połączeniu z Centrum Telemedycznym (CT) i podaniu swoich danych identyfikacyjnych pacjent naciska 1 przycisk, który powoduje rejestrację zapisu EKG i przesłanie zapisu do CT. W CT przez całą dobę dyżurują kardiolodzy i doświadczeni interniści. Natychmiast po przesłaniu sygnału EKG pojawia się on na monitorze komputera lekarza. Jest to 6 odprowadzeń kończynowych (3 jednobiegunowe i 3 dwubiegunowe). Następnie pacjent przez telefon łączy się z lekarzem i następuje konsultacja aktualnego stanu zdrowia z zapisem EKG w tle. Lekarz ma wgląd w historię choroby pacjenta (także (poprzednie zapisy EKG, echo, ewentualny test wysiłkowy), stosowane leki, ponieważ dane te są rejestrowane przy podpisywaniu umowy o świadczeniu usługi Kardiotele.

Poza analizą sześciu odprowadzeń kończynowych lekarz w uzasadnionych przypadkach ma możliwość zdalnego przeprogramowania rejestratora pacjenta i uzyskania dodatkowych 2 odprowadzeń przedsercowych (np. V₂, V₅). Wymaga to przeklejenia przez pacjenta 3 elektrod zgodnie z instrukcją lekarza. Standardowe odprowadzenia kończynowe (6) dają informacje dotyczące:
1. rytmu serca (ewentualny napad AF, SVT, Ex komorowe, nadkomorowe)
2. zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (bloki p-k)
3. bloków odnóg pęczka Hisa
4. ukrwienia mięśnia serca
a. ściana dolna – odprowadzenia II, III aVF
b. ściana boczna aVL
c. ściana przednia I.

Dodatkowo lekarz zbiera wywiad dotyczący aktualnych dolegliwości oraz między innymi pomiarów RR, wagi ciała (istotny element kontroli wydolności krążenia). Następnie w zależności od sytuacji: zleca doraźne przyjęcie określonego leku, modyfikuje dotychczasową terapię, a w uzasadnianych przypadkach wzywa do pacjenta karetkę pogotowia ratunkowego.
Istotą usługi Kardiotele jest szybki kontakt pacjenta z dyżurującym lekarzem tuż po przesłaniu sygnału EKG do Centrum Telemedycznego. Możliwość natychmiastowej konsultacji z doświadczonym lekarzem przed całą dobę daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, poprawia komfort życia, a lekarzowi na co dzień prowadzącemu pacjenta dostarcza informacji istotnych w dalszym leczeniu. Wszystkie połączenia z CT są rejestrowane, a zapisy EKG przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną do pacjenta. Centrym Telemedyczne na życzenie pacjenta może przesłać zbiorcze zestawienia przesyłanych zapisów EKG z określonego czasu, np. jednego miesiąca. Takie zestawienie zapisów pacjent przedstawia lekarzowi prowadzącemu, który wykorzystuje je w dalszym leczeniu. Liczba połączeń z CT i przesyłanych badań z EKG nie jest niczym limitowana.
Usługa Kardiotele, integralnie połączone z konsultacją kardiologiczną zawsze dostępną przez całą dobę. Warto ją polecać pacjentom z:
1. chorobą wieńcową (po zawale, angioplastykach wieńcowych, CABG)
2. zaburzeniami rytmu serca
3. nadciśnieniem tętniczym
4. niewydolnością krążenia.

Możliwość samodzielnego wykonywania EKG przez pacjenta, przesyłania zapisu drogą telefoniczną do całodobowego centrum monitoringu kardiologicznego oraz konsultacji lekarskiej on-line daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa poprzez świadomość stałej dostępności do porad kardiologa.
Lekarz prowadzący otrzymuje od pacjenta pełną dokumentację wszystkich połączeń z centrum monitoringu wraz z zapisami EKG i wnioskami z porady kardiologa. Jest to bardzo ważny element w diagnostyce, podejmowaniu decyzji terapeutycznych i monitorowaniu leczenia.
Takie współdziałanie lekarza z pacjentem dla obopólnej korzyści jest możliwe dzięki zastosowaniu systemów telemedycznych, które coraz szerzej wykorzystywane są we współczesnej medycynie.


Opinie pisemne:

lek. med. Pniewska-Laskowska, kardiolog, opis przypadku pacjentki, u której zdiagnozowano zaburzenia rytmu dzięki badaniu ekg

dr n. med. Drewniak, kardiolog na temat wykonywania badań ekg  i korzyści dla pacjenta


Jak działa usługa Całodobowego Nadzoru Kardiologicznego?

Po złożeniu zamówienia Pacjent otrzymuje w nieodpłatną dzierżawę aparat EKG. W każdej chwili, kiedy zajdzie taka potrzeba, Pacjent może przesłać badanie EKG i zasięgnąć konsultacji lekarza specjalisty. W tym celu Pacjent w swoim domu przykleja do ciała jednorazowe elektrody połączone z niewielkim aparatem EKG i uruchamia aparat. Następnie dzwoni do naszego Centrum Telemedycznego czynnego 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (badanie EKG można przesłać przez zwykły telefon lub telefon komórkowy). Po drugiej stronie wita go głos dyżurującego lekarza. Następnie Pacjent wykonuje badanie EKG poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wynik badania zostanie przesłany do Centrum Telemedycznego przez wbudowany moduł GSM. Na ekranie monitora komputera w naszym Centrum Telemedycznego lekarz dyżurujący widzi zapis pracy serca Pacjenta. Po zapoznaniu się z badaniem EKG, dokładnie pyta o dolegliwości, doradza i zaleca sposób dalszego postępowania Pacjenta. Jeśli wynik badania jest niepokojący wzywa do Pacjenta pogotowie ratunkowe, przekazując dyspozytorowi informacje na temat przebiegu choroby badanego, zażywanych przez niego leków i aktualnego stanu zdrowia. Lekarze spieszący do chorego mają już także informację o EKG, więc pomoc jest znacznie ułatwiona.

Dla kogo nadzór kardiologiczny?

Praktycznie każdy, kto ma taką potrzebę, może skorzystać z całodobowej opieki kardiologicznej w ramach systemu Kardiotele. Sugestia o takiej potrzebie może wypłynąć od lekarza lub Pacjent może sam podjąć taką decyzję.

Usługa głównie adresowana jest dla osób, które:
 • cierpią na wszelkiego rodzaju choroby serca
 • odczuwają bóle w klatce piersiowej
 • mają nadciśnienie tętnicze
 • są po zawale serca lub by-passach
 • mają zaburzenia rytmu
 • mieszkają samotnie
 • chcą poczuć się bezpiecznie
Zakres świadczenia usługi:
 • 24-godzinny telefoniczny nadzór kardiologiczny oraz wykonywanie badań EKG,
 • przyjmowanie i odczytywanie badań EKG w nielimitowanej ilości, a także udzielanie informacji o wyniku badania,
 • pomoc w wezwaniu karetki pogotowia z rejonu zamieszkania Pacjenta , archiwizacja wykonanych badań EKG oraz rozpoznania, z możliwością ich odtworzenia,
 • możliwość otrzymania wydruków EKG: drogą pocztową za dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych lub pocztą e-mail bezpłatnie,
 • nieodpłatne wyposażenie Pacjenta w aparat do wykonywania badań EKG przez telefon, wymiana w przypadku awarii aparatu EKG na nowy, zaopatrywanie Pacjenta w elektrody potrzebne do wykonania badań, za dodatkową opłatą, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.

Ogólne warunki świadczenia usługi - umowa na czas określony 3 miesiące

Ogólne warunki świadczenia usługi - umowa na czas określony 12 miesięcy

 

Zapytaj doradcę. Prosimy o podanie numeru telefonu. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego.

KOD

}